Wij zijn trots dat ook de gemeente Maastricht, de tak Maastricht Sport een mooie stap heeft gemaakt op het gebied van verduurzaming.

Vanuit de Wet milieubeheer zijn organisaties verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparende maatregelen moeten ook bij het RVO ingediend worden.

Stefan Habets, Coördinator gebouwen Maastricht Sport: “Door onze samenwerking hebben we nu, via een online portal, inzicht en controle over het energieverbruik van de verschillende locaties. HIT Profit heeft na uitvoerige scans van de locaties, per locatie een volledig actieplan geschreven met concrete besparingsadviezen om het energieverbruik te verminderen en daarmee dus ook CO2 te reduceren. HIT Profit zorgt er ook voor dat de rapportages netjes worden ingediend bij het RVO .

Met dank aan de besparingsadviezen van HIT Profit hebben we mooie stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid en voldoen hiermee volledig aan de huidige wet- en regelgeving. En wij doen als overheid ook gewoon mee!”.