Wij zijn trots dat ook de GGD Zuid Limburg wederom een mooie stap heeft gemaakt op het gebied van verduurzaming.

Vanuit de Wet milieubeheer zijn organisaties verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparende maatregelen moeten ook bij het RVO ingediend worden.

Ger Seetsen, Unithoofd Facilities / Coördinator huisvesting GGD Zuid Limburg: “Door onze samenwerking hebben we nu, via een online portal, inzicht en controle over het energieverbruik van meerdere locaties waar de GGD Zuid-Limburg gehuisvest is. HIT Profit heeft na uitvoerige scans van de locaties, per locatie een volledig actieplan geschreven met concrete besparingsadviezen om het energieverbruik te verminderen en daarmee dus ook CO2 te reduceren. HIT Profit zorgt er ook voor dat de rapportages van de locaties van de GGD Zuid-Limburg netjes worden ingediend bij het RVO en daarmee wordt voldaan aan de Wet milieubeheer.

Met dank aan de besparingsadviezen van HIT Profit hebben we mooie stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid en voldoen hiermee volledig aan de huidige wet- en regelgeving”.