Vanuit de Wet Milieubeheer zijn bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Sinds 1 juli is daar de informatieplicht bijgekomen; bedrijven dienen zelf de overheid actief te informeren over welke maatregelen genomen zijn. Dit hoeft echter geen probleem te zijn voor mkb’ers, besparen is juist positief voor alle partijen. Voor bedrijven met weinig budget voor duurzaamheid is de HIT Energy Solution dan ook een relatief goedkope methode om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

“Wij vinden het belangrijk dat onze leden zoveel mogelijk ontzorgd worden, met name als het op dit soort zaken aankomt”, vertelt Roberto Fa, COO HIT Profit. Maatregelen die op dit gebied genomen moet worden, leveren ondernemers extra werk op. Echter, er valt ook veel winst te behalen. Roberto: “De overheid heeft, om het makkelijker te maken, samen met brancheorganisaties lijsten met erkende maatregelen opgesteld. Van bedrijven wordt verwacht dat ze de maatregelen uitvoeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Is de terugverdientijd langer dan vijf jaar, dan hoeft dit niet, maar het mag uiteraard wel. Steeds meer bedrijven zoeken naar duurzame oplossingen voor hun energie. Wij stimuleren deze ontwikkeling en helpen bedrijven daarbij graag om duurzaam te ondernemen”, zegt Roberto over de HIT Energy Solution. “We concentreren ons hierbij op duurzame oplossingen, gericht op monitoring én reductie van het energieverbruik.”